Geschiedenis

Op 4 november 1952 wordt per notariële acte de “Stichting het Dorpsleven” opgericht met als doel:

“Het bevorderen van de plaatselijke, sociale, economische en culturele ontwikkeling”.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het bouwen, inrichten, onderhouden en exploiteren van een verenigingsgebouw.

 

Het dorpshuis

Tijdens een vergadering in mei 1953 sluiten van de uitgenodigde 32 plaatselijke verenigingen er zich 21 aan bij de Stichting. In de loop van de volgende jaren zijn er allerlei acties en collectes om aan de benodigde financiën te komen en op 3 maart 1959 is het zover dat dan eindelijk de eerste paal geslagen kan worden. Met veel hand en span diensten van vrijwilligers wordt er in de zomer van 1959 hard aan “Het Dorpshuis” gewerkt en op 22 december 1959 wordt de openingshandeling verricht door de toenmalige commissaris van de Koningin dhr. mr. J. Klaasesz.

 

Uitbreidingen

De eerste uitbreiding van het dorpshuis komt in 1975. De hal en de bar worden veranderd en er komt de keuken bij. De volgende verbouwing  is in 1984 als de IJsselzaal wordt gerealiseerd.

In 2000 volgt nog een verbouwing om het geheel te moderniseren en aan te passen aan de geluidsnormen van deze tijd.

De laatste verbouwing dateert van augustus 2012 als met een subsidie van het “Oranjefonds” een gedeelte van de garderobe bij de achteringang wordt omgebouwd tot een aan deze tijd aangepaste toiletgroep.

 

Het bestuur

Stichting het Dorpsleven kent een bestuur van zeven personen. Het bestuur komt elke maand bij elkaar voor vergadering. Onderwerpen op een vergadering zijn bijvoorbeeld groot onderhoud, de relatie met de gemeente en de verenigingen.

Zie de pagina contact voor de contactgegevens van het bestuur.

 

Horeca

Sinds de jaren tachtig kent het dorpshuis een pachter voor het horeca-deel. Tot de komst van de pachter werd de horeca door het bestuur uitgebaat, maar door de toename van wetten en regels en de last die het is het bestuur met die taak gestopt. 

 

Johan Brouckplein 11 • 2831 XV • Gouderak • Zuid-Holland • Nederland • Telefoon/fax: 0182-372515 • E-mail: dorpshuisgouderak@live.nl

Johan Brouckplein 11
2831 XV  Gouderak
Zuid-Holland
Nederland
Telefoon/fax: 0182-372515
E-mail: dorpshuisgouderak@live.

© Dorpshuis Gouderak | ontwerp en realisatie: Vormekaar.nl